המענקים המבוקשים ביותר

6 * סוג מענק: מחקר ופיתוח * היקף: ללא הגבלה
* מקור מימון:האיחוד האירופאי * תאריך הגשה:
לפרטים
6 * סוג מענק: מחקר ופיתוח * היקף: 4,300,000 Euro
* מקור מימון:האיחוד האירופאי * תאריך הגשה:
לפרטים
1 * סוג מענק: מחקר ופיתוח * היקף: 10,000,000 ש"ח
* מקור מימון:משרד התמ"ת * תאריך הגשה:
לפרטים